ONZE WERKWIJZE

ONZE WERKWIJZE

 

Wanneer u uw keuze heeft gemaakt uit ons aanbod en besluit over te gaan tot de aankoop van een- of meerdere kavels grond, is de procedure als volgt;

  1. De buitendienstmedewerker komt op afspraak bij u langs en neemt de koopovereenkomst met u door. Hierover, maar ook over andere zaken, kunt u dan nog vragen stellen. Na ondertekenen van de koopovereenkomst neemt de buitendienstmedewerker het door u getekende exemplaar (in drievoud) mee.
  2. De koopovereenkomst wordt door een hiertoe bevoegde medewerker van Grondvisie Nederland B.V. ondertekend. Eén exemplaar gaat retour naar u, één exemplaar wordt naar de notaris gestuurd en het derde exemplaar blijft bij Grondvisie Nederland B.V.
  3. U maakt een waarborgsom over van 10% van de koopsom op de derdenrekening* van de notaris.
  4. U ontvangt binnen 2 weken de stukken van onze huisnotaris. Onze voorkeur geniet om de passage bij te wonen op het kantoor van onze huisnotaris.
  5. Nadat u het restant van de factuur aan de notaris heeft overgemaakt, draagt de notaris zorg voor de eigendomsoverdracht. Na de notariële overdracht en de verwerking daarvan door het Kadaster ontvangt u van de notaris het eigendomsbewijs, waaruit blijkt dat de grond inmiddels op uw naam staat.
  6. Van het Kadaster ontvangt u een paar weken later een schrijven waaruit blijkt, dat u als eigenaar van het kavel in het register bent ingeschreven. Daarmee is de volledige transactie afgerond.

NOTARIS

 

Het staat iedere koper in principe vrij om een eigen notaris te kiezen. Echter aangezien onze huisnotaris beschikt over zeer veel kennis en ervaring op het gebied van grondzaken en deze ieder gronddossier zeer goed kent, adviseren wij u gebruik te maken van ons notariskantoor.

Een derdengeldenrekening wordt ook wel een kwaliteitsrekening genoemd. In feite is het een gewone bankrekening waarop de notaris alleen maar gelden mag ontvangen en voldoen, inzake transacties waarbij hij als notaris betrokken is.