Beheer van de grond

Wanneer u investeert bij Grondvisie Nederland B.V. krijgt u de grond via notariële weg in eigendom. De verkoper en koper zullen overeenkomen en in de koopovereenkomst schriftelijk vastleggen dat het beheer (de feitelijke verzorging van de grond) van het verkochte uitsluitend wordt uitgevoerd door de koper.